15 september jl. betekende de start van de Tino’s Tour. Na de afronding van de inspiratieboekjes, waarin het conceptplan uitgewerkt is, werden twee launching partners van de eerste series Tino’s bezocht. In de serie Hanzesteden zijn Tino’s concepten bedacht met het thema Hanze. Het betreft de negen Hanzesteden die zich verenigd hebben in het samenwerkingsverband Hanzesteden. In de Provincie Fryslân en de gemeenten van de Friesche Elfsteden worden Tino’s geplaatst omtrent het Elfstedentocht thema. Dit thema zal in de belevingen doorgevoerd worden. 

De Tour werd uitgevoerd door concept manager Emma Kranendonk en content manager Julia Aidala. Zij werden hartelijk ontvangen door wethouders en andere betrokkenen. In alle steden vond de overhandiging van het inspiratieboekje plaats met een update over de huidige stand van zaken. Er was in een aantal steden ruimte voor een korte rondleiding of een bezoek aan de ‘must-see’ van deze plaats. 

Het enthousiasme over de Tino’s is groot. Met de plaatsing van de beleefattracties wordt door betrokkenen voornamelijk het positieve effect op de ‘reuring’ in de stad genoemd en het mogelijk maken van de verlenging van het seizoen. 

De Tino’s hebben onder andere als doel om de levendigheid in steden en regio’s te behouden, het ondersteunen van lokale economieën en het spreiden van bezoekers.